НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РОДЕН КРАЙ – 1931”

Адрес : гр. София 1309, р-н „Илинден”, кв. „Гевгелийски”, ул. „Попчево” №20

Тел. / факс : 02 8223228

e-mail: roden_kraj@abv.bg

info@rodenkrai-1931.org

 

Секретар : Мая Китова; GSM: 0886460307

 

 

Всички права запазени | Декларации - чл. 14 от ЗПРКИ | Created by KANDELA