БИБЛИОТЕКАТА в НЧ „Роден край – 1931” е създадена с дарени книги от заселилите се в кв. „Гевгели” бежанци от Егейска Македония. През годините сбирката от книги се е обогатявала непрекъснато.

През годините на социализма като всички читалищни библиотеки тя е снабдявана с нова литература централизирано. През последните 20 години читалищата трябва сами да се грижат за своите библиотеки и за техните фондове. В резултат на настъпилите финансови проблеми намаля броят на постъпващите нови заглавия.

Но Настоятелството на НЧ „Роден край – 1931” винаги е обръщало сериозно внимание на значението на библиотеката и полага усилия да се намират средства за нея. Редовно се купуват нови заглавия, в библиотеката се поддържа добра организация и фондът в момента включва над 22 000 т. разнообразна, добре балансирана по области на знанието литература. През последните две години участвахме успешно с проекти в трите сесии на Министерството на културата „Библиотеките - съвременни центрове за четене и информираност”. В резултат на това бяха набавени много нови заглавия от съвременни български автори, справочна и ученическа литература и др. Редовно се купуват творби от най-нашумелите писатели и творци.

В библиотеката се изгражда електронен каталог на фонда, което дава възможност за по-доброто информационно , библиотечно и справочно обслужване на читателите. На тяхно разположение е читалня и достъп до Интернет. Библиотеката е абонирана за девет периодични издания.

Ежегодно библиотеката организира срещи на своите читатели с творчеството на български поети и писатели и прояви , свързани с исторически и културни събития и лица.

Библиотеката е отворена за читатели всеки работен ден от 10,00ч. до 13,00ч. и от 14,00ч. до 18,00 ч.


 

Всички права запазени | Декларации - чл. 14 от ЗПРКИ | Created by KANDELA