ШКОЛАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО при НЧ „Роден край – 1931” е с 25 годишна история. През м. октомври 2009 г. бе честван 25-я и юбилей с издаване на календар за 2010 г. , изпъстрен с рисунките на няколко поколения наши възпитаници и цветна диплянка , разказваща за постиженията на децата от школата под ръководството на техните талантливи ръководители - художниците Меглена и Никола Шаманови.

МЕГЛЕНА ШАМАНОВА е член на СБХ. Завършила е Художествената академия през 1974 г. , специалност „Керамика” при проф. Венко Колев. Автор е на монументално – декоративни пана. Редовен участник е в националните изложби на приложното изкуство. Нейни творби се намират в Музея за декоративно-приложни изкуства в София, в частни сбирки в България, Италия, Япония, Гърция, Кувейт, Израел и др. Преподавател е в школата при читалището повече от 20 години.

НИКОЛА ШАМАНОВ е член на СБХ. Завършил е Художествената академия през 1970г. , специалност „Декоративно - монументална живопис” при проф. Георги Богданов. Работи главно в областта на монументалната стенна живопис и мозайка. Многобройни са участията му в национални изложби с интериорни мозаечни пана . Бил е преподавател по стара българска живопис и иконопис в гр. Герас, Австрия. Негови творби са притежание на Музея за декоративно-приложни изкуства в София и частни колекции в България, Япония, Германия, Австрия, Кувейт. Дългогодишен член е на ръководството на НЧ „Роден край – 1931”. Преподава в школата при читалището в продължение на повече от 15 г., а от няколко години е консултант.

Всяка година възпитаниците на школата участват със своите творби в редица национални и международни конкурси и винаги печелят едни от най-престижните награди. Връщайки се назад във времето, нашите деца са носители на медали и награди от конкурси в Япония, ЮАР, Италия, Русия, Румъния, Македония и др. Читалището е носител на специалната награда на Съвета на Европа през 1996г . Две поредни години - 2006-та и 2007-ма – наши възпитаници спечелиха първи награди от Международния конкурс „Кучето – моят приятел” в Полша. 2007-ма година ни донесе 5 първи награди от Международния конкурс „Витяз” в Белград, Р Сърбия.

Националният конкурс „Мъдростта на народа ни на Фондация „Детето и фолклора” четири поредни години носи признание и I -ви и II -ри награди за децата. През 2008г. и 2009г. творбите им бяха включени като илюстрации на български народни пословици и поговорки в издадените от фондацията, Държавната агенция за българите в чужбина и издателство „Листа” две книжки „Българските пословици по света”.

Читалището представя творбите на своите възпитаници в самостоятелни изложби в известни столични галерии. Наши домакини през годините бяха галерии „Стълбата”, „Александър”, „Духовно огледало”, Сезони”, Дом на културата – гр. Созопол, ОбМДК – гр. Перник, Богословския факултет- гр. София и др. Традиция вече е уреждането на изложби „Възкресение” и „Рождество” в НЧ „Славянска беседа” и в сградата на Община „Илинден”.

Школата участва ежегодно в общите художествени изложби на ССНЧ.

Читалището организира пленери в манастири и църкви в страната и чужбина - Черепишкия манастир, Боянската църква, манастира „Св. Димитрий”-с. Дивля, Погановския ман. „Св. Йоан Богослов” в Р Сърбия и др. , за да могат младите творци да се запознаят каноните на християнската църковна живопис.

От 2009г. школата носи името на дългогодишния секретар на читалището Траянка Благоева.

Месечна такса : 30 лв.

 

Всички права запазени | Декларации - чл. 14 от ЗПРКИ | Created by KANDELA