ШКОЛАТА ПО КЕРАМИКА е с 25-годишна история. През годините са въвеждани различни техники на работа с керамична маса. Работата е трудна , но много интересна и изисква както богато въображение, така също талант и сръчност. Читалището разполага с пещ за изпалване на керамичните пана. Използват се високо качествени бои и глазури. Децата с радост и интерес усвояват трудното изкуство и са горди с прекрасните творби, които излизат изпод талантливите им пръстчета.

Изработените в школата малки керамични пана са излагани на много изложби в престижни столични галерии – „Стълбата”, „Сезони”, „Александър”, „Духовно огледало” , а така също и в ОбМДК – гр. Перник , Дом на културата – гр. Созопол, НЧ „Хр. Ботев” – гр. Ахтопол , Студентски културен център - гр. Ниш, Р Сърбия , на конкурси в гр. Белград – Р Сърбия, в Румъния и др.

На изложбата, посветена на 25-годишния юбилей на школата, творбите предизвикаха изключително голям интерес и възхищение с багрите, красотата и настроението, бликащи от тях и с високата си художествена стойност.

Ръководител на школата е Меглена Шаманова.

Месечна такса : 30 лв.

 

 

Всички права запазени | Декларации - чл. 14 от ЗПРКИ | Created by KANDELA