Курсът по английски е с три нива – стартово за въвеждане в езика , начално ниво и ниво напреднали. Учениците излизат с много добри знания и основа за по-нататъшно усвояване на англ. език. Преподавател е Екатерина Якимова – учител с високи езикови и педагогически умения. За децата са създадени много добри условия за обучение. Занятията се провеждат всеки ден както следва :

 

 

Стартово ниво – четвъртък – 18,00ч. – 19,30ч.

Начално ниво - понеделник и сряда – 18,00ч. – 19,30ч.

Ниво напреднали – вторник и петък – 18,30ч. – 20,00ч.

 

Месечна такса : 30 лв.

 

 

Всички права запазени | Декларации - чл. 14 от ЗПРКИ | Created by KANDELA